Corvorum Care

Ambulante begeleiding Advies & Coaching


Mijn klanten

Betrouwbaar, veilig, kundig en actief. Dit zijn de begrippen die mijn clienten mij terug geven over mijn ingezette zorg. De client staat bij mij op nummer 1 en daarnaast wil ik vooral aansluiten bij de zorgvraag van de client. Clienten geven aan dat zij daardoor gehoord, gezien en gemotiveerd blijven om de regie in eigen hand te houden. 

Mijn missie

Ambulante begeleiding voor (jong)Volwassenen. 

Zelfstandig wonen en op eigen benen staan; daar komt voor veel (jong)volwassenen heel wat bij kijken. En zeker als je leeft met een vorm van autisme of een VG-indicatie.  Corvorum Care heeft als doel om je daar te begeleiden waar jouw vraag ligt. 

Over mij

Ik ben een expert op mijn vakgebied met een specialisatie in het Autistisch Spectrum, maar ik zou niet zijn waar ik nu ben zonder de mensen die me op mijn weg geholpen hebben. 20 Jaar hulpverlening en begeleiding van jeugdigen met gedragsproblematiek. De laatste jaren de begeleiding van  jongvolwassenen met een woon-hulpvraag. Mijn passie is het helpen van cliĆ«nten met lichte beperking waarbij het zelfstandig wonen nog niet vanzelfsprekend is of waar er in het leven van de client vragen zijn over het omgaan met hun beperking. CliĆ«nten die net dat steuntje in de rug nodig hebben.  

Advies

Denk jij dat Corvorum Care iets voor jou kan betekenen? Je kunt altijd even bellen of een mailtje sturen.

Mijn diensten


Corvorum Care voor (jong)volwassenen met een beperkte zelfredzaamheid of een vraag de zelfredzaamheid te vergroten. Woon je nog thuis en ben je 18 jaar of ouder of heb je een eigen appartement of kamer, en kom je erachter dat het fijn zou zijn als je persoonlijke begeleiding of  ondersteuning nodig hebt. Dan is Corvorum Care wellicht datgene wat jou kan helpen. Mijn  doel is om het (zelfstandig) wonen, leven en werken, veilig en vertrouwd te maken.  Ik neem geen taken over, maar ik help  om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen, leven en werken. Ik geef adviezen, instructies en we oefenen veel, zodat mijn hulp steeds minder nodig is.   

Corvorum Care biedt ambulante ondersteuning aan (jong)volwassenen met: 

  • Autistisch Spectrum Stoornis
  • Een (licht) verstandelijke beperking 
  • Licht psychische problematiek 
  • andere beperkingen (in overleg)


Om in aanmerking te komen voor de ambulante zorg van Corvorum Care dien je in het bezit te zijn van een geldige WLZ-indicatie of een WMO indicatie. Al mijn zorg wordt geleverd door middel van het persoonsgebonden budget (PGB). Mocht je nog geen PGB hebben, dan kan ik  jou helpen om een PGB aan te vragen.  Als het nodig is kan vanaf het moment van aanvraag de ambulante begeleiding al starten. 

Afhankelijk van je indicatie en de mate van je mogelijkheden en beperkingen bekijken we samen welke vorm van begeleiding het beste bij je past. Ik werk zoveel mogelijk vraag gericht met de doelen van jou als client zelf,  jij hebt dus een groot deel zelf de regie over je hulp. Samen met jou en eventueel de mensen uit jouw omgeving wordt een plan gemaakt van de hulp de je kunt verwachten. Met regelmaat zal er een evaluatie zijn van de doelen waar je aan gewerkt hebt. Zo komt er ook een goed beeld van jouw voortgang en welke doelen je nog kunt bereiken om zo zelfstandig mogelijk te wonen. 

Corvorum Care heeft zelf geen woningen in haar bezit waar ambulante zorg gegeven wordt. Je moet dus eerst zelf voor je woonruimte zorgen. Dit kan via de woningbouwverenigingen van Tilburg Woning In Zicht of via de woningbouwverenigingen in Breda en omgeving zoals wonenbreburg of Laurentius . Uiteraard staat het vrij om op een andere wijze aan een woning te komen. Voorwaarden is wel dat de woning huur of eigendom is van de client. De ambulante zorg is een prima aansluiting op beschermd wonen. Woon je nog thuis en is je hulpvraag gericht op het leren omgaan met je beperking, door jou zelf of in het gezin, is het mogelijk dat ik hier via coaching ondersteuning in bied.